Mogelijkheden

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Je kunt hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn. Hieronder vind je een lijst met wat we nu aanbieden. Wil je iets aanvragen wat niet op de lijst staat? Overleg dan even met ons. We proberen zoveel mogelijk aan je wensen tegemoet te komen. 

We betalen altijd rechtstreeks aan de school, club of vereniging. Wij kennen vergoedingen toe vanaf de datum van je aanvraag. We vergoeden dus geen kosten achteraf. Je kan dus het beste eerst je aanvraag indienen, voordat je jezelf inschrijft bij een club of vereniging.

Er zijn vier categorieën waarvoor een aanvraag kan worden gedaan:
Schoolkosten: bijvoorbeeld de ouderbijdrage, deelname aan schoolexcursies, een schoolreis, schoolkamp of een speciale activiteit op de school, extra materiaalkosten en leermiddelen. Als uw kind naar het voortgezet onderwijs een computer/laptop nodig heeft en/of met de fiets naar school moet, kunnen wij u wellicht al helpen vanaf groep 8.
Sport: contributie en attributen en kleding voor deelname aan een sport. Daaronder vallen ook zwemlessen (voor kinderen vanaf 6 jaar).
Cultuur: contributie en attributen voor bijvoorbeeld muziekles, toneel of dans.
Welzijn: contributie en kleding voor bijvoorbeeld Scouting.

Wij vergoeden maximaal één buitenschoolse activiteit per kind en daarnaast kunnen wij ook schoolkosten vergoeden.

Het uitgangspunt bij iedere beslissing van Stichting Leergeld Oisterwijk is, dat mensen eerst gebruik moeten maken van voorliggende voorzieningen zoals het Declaratiefonds van de gemeente Oisterwijk.