Doel en beleid

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Doel

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld …. wil op een duurzame manier investeren in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling.

Missie

Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Beleid

In ons meest recente meerjarenbeleidsplan leggen we de focus op "meedoen voor alle kinderen".

Het belangrijkste doel van van Stichting Leergeld Oisterwijk is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen (tot 130% van de bijstandsnorm) in de gemeente Oisterwijk te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Wij streven er naar de komende jaren onderstaande aantallen kinderen te helpen:

Jaartal Streefaantallen Gerealiseerd
2019 75 86
2020 125 109
2021 160 155
2022 170

Stichting Leergeld Oisterwijk wil haar hoofddoelstelling bereiken door zich te richten op een drietal strategische subdoelen:

  1. directe hulpverlening aan kinderen,
  2. doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties, en
  3. signalering van problemen richting de lokale gemeente(n) en richting de Leergeld Vereniging.

Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn een viertal instrumentele doelen te onderscheiden welke voorwaardelijk zijn voor het behalen van de strategische doelen en daarmee de interne prioriteiten van Stichting Leergeld Oisterwijk voor de komende jaren aangeven. Het gaat daarbij om:

  1. Het genereren van lokale inkomsten;
  2. Bevordering van de lokale naamsbekendheid;
  3. Versterking van de interne organisatie;
  4. Uitwisseling van good practices met andere Leergeld stichtingen.

Meer informatie over onze doelstellingen vindt u in het Beleidsplan.