Doe mee

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Laat kinderen meedoen! Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Denk hierbij aan ondersteuning door middel van een laptop of muziekles. We vinden het belangrijk dat elk kind echt kan meedoen. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat elk kind kansrijk is en kennis, vaardigheden en eigenwaarde ontwikkelt.

Waarom is er geld nodig?

Armoede komt in vele vormen voor. Bijvoorbeeld door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van een echtscheiding of faillissement. Armoede drukt soms generaties lang op de schouders van mensen. Stichting Leergeld Oisterwijk zet zich in, om door “meedoen” het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen ontwikkelen zodat zij nu en straks ook meetellen.

Gevolgen voor de samenleving

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met een laag inkomen zo’n 380.000 kinderen, anders gezegd 1 op de 9, in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal- maatschappelijk leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of soms zelfs in de criminaliteit.

U kunt ons helpen, steun ons daarom met een bijdrage.

Bedrijven, fondsen, particulieren en instellingen maken het Leergeld ieder jaar met hun bijdrage mogelijk om het werk voor de kinderen te kunnen doen. Dat zijn grote en kleine bedragen. Wij zijn onze gevers daar zeer dankbaar voor! Zonder uw steun is het onmogelijk. De Belastingdienst heeft een aantal faciliteiten in het leven geroepen voor giften. Hieronder volgt een toelichting.

Doe mee als vrijwilliger

Stichting Leergeld Oisterwijk is altijd op zoek naar betrokken vrijwilligers, mensen die zich in willen zetten voor hun omgeving.


Vacature Intermediair

Ben jij, of ken jij iemand die samen met ons zorgt dat kinderen in armoede in de gemeente Oisterwijk hulp krijgen? Neem dan contact op via bestuur@leergeldoisterwijk.nl

Want nu meedoen, is straks meetellen voor onze kinderen!

 • Je bent de contactpersoon voor gezinnen met een krappe kas.
 • Bij de intake bij de gezinnen neem je een inkomenscheck af.
 • Je inventariseert wat de behoeften zijn.
 • Je zorgt ervoor dat de kinderen kunnen sporten, een cultuuractiviteit doen of zwemles krijgen.
 • Als het nodig is, zorg je ervoor dat ze beschikken over voldoende leermiddelen, een laptop of mobiele telefoon.
 • Je weet dat Leergeld zo nodig fietsen kan leveren, zodat de kinderen naar school kunnen fietsen.
 • Je bekijkt samen met de ouders waar nog extra ondersteuning nodig is.
 • Gemiddeld ben je er 3 uur per week mee bezig, geheel zelf in te delen.
 • Computerervaring vereist.

In je werkzaamheden als intermediair word je begeleid en ondersteund door de coördinator en een club van ervaren en enthousiaste vrijwilligers. Eens in de 2 maanden komen de Intermediairs en de coördinator bij elkaar om een en ander af te stemmen. 

Coördinator, intermediair, bestuurslid: help ons helpen

 • Wil je graag iets bijdragen, maar heb je beperkte tijd? Neem ook dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Heb je het idee dat je de coördinator zou kunnen ondersteunen in zijn werkzaamheden: neem contact op.
 • Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie: ook daar zijn extra handen welkom!


Doe mee als donateur

Giften en legaten

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar. Legaten aan een ANBI zijn vrijgesteld van schenk= erfbelasting. Stichting Leergeld Oisterwijk heeft een ANBI-status.

Giften en legaten zijn natuurlijk van harte welkom op bankrekening NL12 RABO 0332 8570 85 t.n.v. Stichting Leergeld Oisterwijk.

Giften in natura

U kunt Leergeld ook helpen door een voorziening, dienst, activiteit of product aan te bieden waar kinderen kosteloos of tegen een gereduceerd tarief, gebruik van kunnen maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan laptops, telefoons en fietsen. Neem hiervoor contact op met ons via info@leergeldoisterwijk.nl of 06 - 3970 3638.

Doe mee als partner of sponsor

Werk mee aan de toekomst van kinderen. Stichting Leergeld Oisterwijk is altijd op zoek naar partners. Partners kunnen bedrijven, instellingen, clubs of particulieren zijn, die via een financiële bijdrage, producten en diensten hun steentje willen bijdragen.

Elke vorm van sponsoring is uiteraard welkom. Voor informatie over sponsoring kunt u terecht bij:Bram van Esch, bestuurslid commerciële zaken Stichting Leergeld Oisterwijk, bereikbaar viabestuur@leergeldoisterwijk.nl.

Partners

Stichting Leergeld Oisterwijk bedankt haar sponsoren en samenwerkingspartners:

Sponsors

 • Gemeente Oisterwijk
 • Rabobank
 • De Hair Vrijdag Notarissen & adviseurs
 • Foto Vlaminckx
 • De Kloontjes

Samenwerkingspartners

 • Vogels Fiets Sport - Moergestel
 • FixSmartphones  - Oisterwijk